STRUKE:

Dinter, Zvonimir

Dinter, Zvonimir, hrvatski veterinar, virolog (Osijek, 24. X. 1914Uppsala, Švedska, 7. XI. 1990). Veterinarski studij završio u Zagrebu 1938. Radio je kao asistent na Državnom bakteriološkom i serološkom zavodu u Križevcima i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Od 1949. u Državnom veterinarskom zavodu u Stockholmu, gdje je od 1951. bio predstojnik Odjela za bakteriologiju, a od 1966. predstojnik Odjela za virusologiju. Godine 1976. prešao je u Biomedicinski centar u Uppsali. Važni su mu radovi otkriće virusa influence A u pilića, utvrđivanje botulizma u minkova i izradba vrlo djelotvorne antibotulinusne vakcine, tehnika kultivacije virusa u staničnoj kulturi, istraživanja virusa slinavke i šapa i dr. Glavna djela: Dijagnostička virologija (Diagnostic Virology, 1989) i Virusne infekcije preživača (Virus Infections of Ruminants, 1990).

Citiranje:
Dinter, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15255>.