STRUKE:

diplomatska misija

diplomatska misija, sinonim za nazivke: diplomatsko predstavništvo ili diplomatsko zastupstvo, bez obzira na njegov rang i na rang njegova šefa (ambasada, poslanstvo itd.). Diplomatska misija obuhvaća stalna i povremena (ad hoc) predstavništva i izaslanstva. Diplomatske misije akreditiraju se u drugim državama i pri međunar. organizacijama, npr. države članice UN-a imaju stalne misije pri UN-u.

Citiranje:
diplomatska misija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15329>.