STRUKE:

Aleksandar Haleški, sv.

Aleksandar Haleški, sv., engleski filozof i teolog (Hales, oko 1185Pariz, 21. VIII. 1245). Jedan od začetnika franjevačke škole. God. 1220. postaje profesor teologije na Pariškom sveučilištu, a 1231. ulazi u franjevački red, te tako postaje prvi franjevac titular Katedre na Pariškom sveučilištu. U metafizici slijedi Anzelmov ontološki dokaz i smatra da se razumom može dokazati Božja opstojnost. Pripisuju mu se mnogi spisi, a napisao je: Exoticon, Sermones, Summa. Osim u teologiju, Aleksandar Haleški je dobro upućen u logiku, dijalektiku, raspravlja teodicejske, psihološke i etičke teme. Njegovu teološku misao slijede Bonaventura i drugi kršćanski mislioci.

Citiranje:
Aleksandar Haleški, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1537>.