TRAŽI DALJE:
STRUKE:

diskriminanta

diskriminanta (lat. discriminans, particip prezenta od discriminare: razlučivati), kvadrat umnoška svih diferencija (αi – αk) korijena α1, α2 …, αn polinoma (x) = a0 xn + a1 xn–1 + … + an–1 x + an. Iščezavanje diskriminante prijeko je potreban i dovoljan uvjet da polinom f (x) ima dva jednaka korijena αi = αk (odn. neku višestruku nultočku). Diskriminanta kvadratnoga polinoma a0 x2 + ax + a2 jest: D = 4 a0 a2 – a1². Ako je diskriminanta negativna je D < 0, polinom ima dva realna korijena, ako je diskriminanta jednaka nuli D = 0, polinom ima dva jednaka (podudarna) korijena, ako je diskriminanta pozitivna D > 0, polinom ima dva kompleksna korijena.

Citiranje:
diskriminanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15412>.