TRAŽI DALJE:
STRUKE:

diskriminator

diskriminator (kasnolat. discriminator: koji razlučuje, razlučitelj), elektronski sklop koji razlučuje ulazne signale po nekom svojstvu i temeljem toga na izlazu daje neki drugačiji signal. Amplitudni diskriminator daje na izlazu normirani impuls, ako ulazni impuls zadovoljava neke uvjete, npr. ako je amplituda ulaznoga signala viša od određene razine. Demodulacijski diskriminator daje na dvama simetričnim izlazima signale različitih napona ili faznih pomaka, razmjerno odstupanju frekvencije ulaznoga signala od neke srednje frekvencije. Iz faznoga diskriminatora razvijen je demodulator omjera (engl. ratio detector), najčešće upotrebljavani demodulator frekvencijski moduliranih signala. U elektronskoj navigaciji diskriminator je uređaj koji na izlazu prijamnika daje signal ovisan o razlici između ulaznoga signala i normiranoga ili kojega drugog signala za usporedbu. (→ modulacija)

Citiranje:
diskriminator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15413>.