TRAŽI DALJE:
STRUKE:

divizija

divizija (lat. divisio: razdioba; usp. franc. division, njem. Division).

1. Viša taktička postrojba sastavljena od nekoliko brigada ili pukovnija. Može biti samostalna ili u sastavu korpusa. Broj temeljnih postrojba razlikuje se od vojske do vojske, ali se obično radi o 3 brigade po kojima divizija nosi naziv (pješačke, tenkovske, mehanizirane, konjaničke, zračno-desantne, zračno-prijevozne), te topničkoj brigadi, logističkoj brigadi i nizu samostalnih bojni za bojnu potporu.

2. U matematici → dijeljenje

Citiranje:
divizija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15507>.