Dizdar, Hamid

Dizdar, Hamid, bošnjački književnik i prevoditelj (Stolac, 22. II. 1907Sarajevo, 17. VII. 1967). Školovao se u Mostaru i Tuzli. Novinar u Politici i Pravdi, urednik Slobodne riječi, Jugoslovenske pošte, Gajreta te jedan od pokretača i urednika časopisa Odjek, Vidik i Život. U pjesmama i pripovijetkama zavičajne tematike izrazio ljubav prema čovjeku i prirodi (Arabeske, 1929; Kasaba šapće, 1933; Zapisi u kamenu, 1936; Obasjane staze, 1958; Proljeće u Hercegovini, 1956. i dr.). Bavio se bibliografskim i arhivističkim radom, skupljao i objavljivao pučke pjesme i pripovijetke. Prevodio slovenske i bugarske pjesnike.

Dizdar, Hamid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15550>.