Aleksandrov, Pavel Sergejevič

Aleksandrov [aľiksa'ndrəf], Pavel Sergejevič (Sergeevič), ruski matematičar (Bogorodsk, 7. V. 1896Moskva, 16. XI. 1982). Doktorirao (1927) i radio na Moskovskom sveučilištu. Bavio se teorijom skupova i topologijom. Osnovao je rusku topološku školu. S Pavelom Samuilovičem Urisonom razvio teoriju kompaktnih prostora. Bio je član Sovjetske, danas Ruske akademije znanosti (od 1953). Djela: Kombinatorna topologija (Kombinatornaja topologija, 1947), Uvod u teoriju skupova i opću topologiju (Vvedenie v teoriju množestv i obščuju topologiju, 1977), Opća teorija homologije (Obščaja teorija gomologij, 1979), Uvod u teoriju grupa (Vvedenie v teoriju grupp, 1980) i dr.

Citiranje:
Aleksandrov, Pavel Sergejevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1562>.