TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dnevnik

dnevnik (lat. diarium).

1. Kronološki opis zbivanja (brodski dnevnik, školski dnevnik, bolesnički dnevnik i dr.).

2. Žanr autobiografske književnosti karakteriziran svakodnevnim ili povremenim bilježenjem vlastitih zapažanja ili psihičkih stanja; svjedočanstvo o stvarnim i zamišljenim događajima u koje je upleten njegov autor. Kompozicijska organizacija dnevničkoga teksta po nadnevcima ima podrijetlo u knjigovodstvenim bilancama dnevnog utrška što su ih u osvit novovjekovlja (Diario di Anonimo fiorentino) počeli voditi europski trgovci. Time se dotadašnja praksa ljetopisnoga svjedočenja otvorila prema privatnomu životu, a »pravo na priču« stekli su i događaji izvan područja božanskih i komunitarnih zakona. U slijedu od renesanse do avangarde dnevnički se iskaz stubokom mijenjao. S nietzscheovskim »sutonom subjekta« (G. Vattimo) gasi se prijašnja težnja za prikazom autentičnoga individualnog života neopterećenoga kodeksima javne komunikacije. Ako je kronološki ustroj dnevnika nastojao rekonstruirati kauzalnu svezu iskustva, onda pritisak svakodnevice pothranjuje banalnost i bezličnost: »13. 11. 1939. Ni najmanje želje da išta napišem u ovu bilježnicu« (A. Gide). Nalik novinskomu diskursu, dnevnik počinje proizvoditi ono što sugerira da tek bilježi. Suvremeni istraživački interes za dnevnik odvija se u spletu proučavanja sprege doživljajnih s pripovjednim instancijama (»autobiografski ugovor«, Ph. Lejeune) te raščlanjivanja tehnika diskursne tvorbe identitetâ (feministička kritika).

3. Jedna od temeljnih poslovnih knjiga koja se vodi u sustavu dvojnoga knjigovodstva i u kojoj se poslovni događaji evidentiraju kronološki prema vremenu njihova nastanka. S pomoću njega osigurava se kontrola knjiženja u glavnoj knjizi i omogućava se lakše pronalaženje i ispravljanje knjigovodstvenih pogrješaka.

4. Novine koje izlaze dnevno.

5. Dnevna informativna radijska ili televizijska emisija.

Citiranje:
dnevnik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15626>.