TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dobit

dobit, novčani iznos kojim se iskazuje uvećanje vlasničke glavnice poduzeća u obračunskom razdoblju, izuzimajući prilagodbe vrijednosti prošloga razdoblja te dodatna ulaganja ili povlačenja kapitala vlasnika. U financijskim izvještajima iskazuje se kao razlika prihoda i rashoda obračunskoga razdoblja. Za pojedinca dobit je razlika između prihoda i svih rashoda nastalih u ostvarivanju toga prihoda. Ako je ta razlika pozitivna, ostvarena je dobit, a ako je negativna, onda se radi o gubitku. Prihod poduzeća ostvaruje se prije svega prodajom proizvoda i usluga, a sekundarni izvori mogu biti različite financijske transakcije kao i različita ulaganja, dok su rashodi određeni visinom troškova proizvodnje, financiranja, plasmana, poreza i raznih drugih troškova poslovanja. Strategija ostvarivanja dobiti svodi se na maksimiranje prihoda i minimiziranje rashoda. Dobit se razdjeljuje vlasnicima, nakon odbitka poreza na dobit, razmjerno njihovu udjelu u vlasništvu kapitala poduzeća. Budući da se udjeli u kapitalu poduzeća određuju brojem i vrstom dionica, pokazatelj učinkovitosti poslovanja za pojedinačne vlasnike mjeri se dobiti po dionici, a ako se sva dobit ne dijeli, mjeri se tržišnom vrijednošću dionica.

Citiranje:
dobit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15643>.