Aleksić, Nikola

Aleksić, Nikola, srpski slikar (Stari Bečej, 1808Arad, 1. I. 1873). Učio kod A. Teodorovića i na bečkoj Akademiji (1828–30); u Italiji (1830–34) upoznao slikarstvo nazarenaca. Nakon boravka u Kikindi i Temišvaru, nastanio se 1840. u Aradu. Uz velik broj zidnih slika i ikonostasa za srpske i rumunjske crkve naslikao je niz portreta bliskih realizmu (Portret sinova, Čovjek u plavom).

Citiranje:
Aleksić, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1575>.