Donner, Georg Raphael

Donner [dɔ'nəɹ], Georg Raphael, austrijski kipar (Esslingen, danas Beč, 25. IV. 1693Beč, 15. II. 1741). Školovao se na bečkoj Akademiji. Prvi mu radovi imaju obilježja prijelaza iz baroka u barokni klasicizam, a u potonjima se javljaju elementi rokokoa. Svojim djelima (Sv. Martin na konju, u katedrali u Bratislavi; Zdenac sa simboličkim figurama austrijskih rijekâ na Neuer Marktu; Perzej i Andromeda, pred Vijećnicom u Beču; Pietà u katedrali u Gurku) znatno je utjecao na razvoj austrijskoga kiparstva.

Citiranje:
Donner, Georg Raphael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15934>.