TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Donja Bebrina

Donja Bebrina, selo 20 km jugoistočno od Slavonskoga Broda; 419 st. (2011). Leži u blizini rijeke Save, na 93 m apsolutne visine. Poljodjelstvo (žitarice i dr.); stočarstvo (svinja, govedo). U blizini je bara Dvorina (600 ha), ornitološki rezervat. – U široj okolici registrirano je više brončanodobnih lokaliteta. Na osnovi specifičnih keramičkih nalaza izdvojen je tzv. bebrinski tip vinkovačke kulture. Na položaju Paljevine otkriveni su ostatci naselja iz mlađega željeznog doba.

Citiranje:
Donja Bebrina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15940>.