TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Dorn, Antun

Dorn, Antun, hrvatski arheolog i povjesničar umjetnosti (Hrtkovci, 21. VIII. 1923Vukovar, 22. XII. 1986). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao povijest, latinski jezik i etnologiju (1946–51). Radio kao gimnazijski profesor u Vukovaru (1951–61), potom u Institutu za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih nauka JAZU (danas HAZU) u Zagrebu (1961–63), a od 1963. u Gradskome muzeju u Vukovaru (od 1979. ravnatelj). Vodio arheološka istraživanja na području općina Županje i Vukovara (Daraž-Bošnjaci, Vučedol). Bavio se i poviješću medicine. Značajnija djela: Starohrvatska nekropola u Daraž-Bošnjacima kod Županje (suautor B. Čečuk, u časopisu Arheološki radovi i rasprave, 1967), Razvoj zdravstvenih ustanova u Vukovaru (u zborniku Medicinski centar Vukovar, 1976).

Citiranje:
Dorn, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15998>.