Alesani, Jeronim

Alesani, Jeronim (Alessani, Girolamo; von Alesani, Hyeronimus), političar (Zadar, 1830Černovci, Bukovina, danas u Ukrajini, 8. II. 1887). Jedan od prvaka dalmatinskih autonomaša; od 1862. do 1864. obnašao dužnost okružnoga poglavara u Splitu, a potom je postao tajnikom predsjedništva Namjesništva za Dalmaciju. Od 1864. do 1866. bio je zastupnik u Dalmatinskome saboru u kuriji vanjskih općina sinjskog izbornoga kotara, a od 1869. do 1870. zastupnik u kuriji veleporeznika za splitsko okružje. U Carevinskome vijeću bio je zastupnik za Dalmaciju od 1864. do 1867., a od 1874. zastupao je Bukovinu. Od 1874. do smrti zemaljski predsjednik Bukovine. Od početka svoje političke karijere protivio se ideji o ujedinjenju Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom koju su zastupali narodnjaci.

Citiranje:
Alesani, Jeronim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1606>.