Drašković, Ivan IV.

Drašković, Ivan IV., hrvatski plemić i podmaršal (?, oko 1630Lockenhaus, Austrija, 1692). Sin hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog bana Ivana III. Studirao na Sveučilištu u Bologni (1648–52). Potom imenovan kraljevskim komornikom i savjetnikom. Pod vrhovnim zapovjedništvom N. Zrinskoga sudjelovao u protuosmanskim borbama; posebno se istaknuo u bitkama kraj Pečuha (1664) i Osijeka. Bio je uključen u Zrinsko-frankapansku urotu i pritom odigrao dvostruku ulogu. Pomogao skršiti urotničke postrojbe oko Save. God. 1682. Hrvatski sabor imenovao ga je glavnim zapovjednikom konjaništva u ratu protiv Osmanlija i kuruca erdeljskoga vojvode Imre Thőkőlya. Za zasluge stečene u tim bitkama dobio 1684. posjed Kutnjak u Križevačkoj županiji, a 1685. kupio vlastelinstvo Božjakovina, koje mu je iduće godine oduzela kraljevska komora. Svojim ugledom i vezama na kraljevskom dvoru uspio je spriječiti prodaju Božjakovine zagrebačkomu Kaptolu i imanje 1687. vratiti u svoj posjed. God. 1689. uspješno je ratovao protiv Osmanlija kraj Zrinja pa je za iskazane zasluge imenovan kraljevskim tajnim savjetnikom i promaknut u čin podmaršala. Napisao komediografsko djelo bez veće književne vrijednosti.

Citiranje:
Drašković, Ivan IV.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16188>.