Alexandrescu, Grigore

Alexandrescu [aleksandre'sku], Grigore, rumunjski pjesnik (Târgovişte, 22. II. 1810Bukurešt, 25. XI. 1885). Sudjelovao u političkom životu zemlje i zauzimao se za reforme. Pjesnik lamartineovskih, romantičarskih ugođaja (meditacije, elegije, satire i poslanice). Najuspjelije mu je djelo Mirceina sjena. U manastiru Cozia (Umbra lui Mircea. La Cozia, 1842), a od satiričnih Satira. Mojemu duhu (Satiră. Duhului meu, 1842). Prevoditelj Voltaireova kazališnog opusa. Važan kao basnopisac (s utjecajima La Fontainea).

Alexandrescu, Grigore. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1626>.