STRUKE:

društvena grupa

društvena grupa (društvena skupina), skup ljudi koji se nalaze u razmjerno stalnoj i redovitoj interakciji, koja pridonosi razvijanju zajedničkog identiteta, odnosno osjećaja »mi«, osjećaja pripadnosti i razlike prema drugima (»oni«). Razlikuje se od društvenog agregata kao skupa bezimenih i međusobno nepovezanih pojedinaca koji se nalaze istodobno na istome mjestu (kupci, putnici); u kriznoj situaciji (požar u prodavaonici, zastoj u dizalu) društveni se agregat može pretvoriti u društvenu grupu. Primarne (osnovne, intimne) društvene grupe obilježava visok stupanj povezanosti, intimnosti i dugotrajnosti; obično su prostorno omeđene (obitelj, skupina prijatelja, vršnjaka). Najvažnije su za socijalizaciju i imaju znatnu ulogu u sveukupnom životu pojedinca. Sekundarne društvene grupe slabije su povezane; pojedince povezuje određeni interes, ne moraju biti prostorno omeđene, a odnosi među članovima podređeni su izvanjskim ciljevima (politička stranka). Te skupine kraće traju i imaju manju važnost za socijalizaciju od primarnih grupa. Referentne društvene grupe služe kao mjerilo pojedincima za snalaženje u društvu, bilo za vrjednovanje (npr. zauzimanje određenih stavova zbog pripadnosti pojedinoj političkoj stranci) bilo za usporedbu vlastita društvenog položaja s obzirom na položaj u grupi kojoj pripadaju ili bi željeli pripadati. Terapijske društvene grupe oblikuju se kao sekundarne društvene grupe, a ponašaju se kao primarne (npr. grupa liječenih alkoholičara ili ovisnika).

Citiranje:
društvena grupa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16312>.