društveno-ekonomska formacija

društveno-ekonomska formacija, opći tip društva određen načinom proizvodnje i oblikom vlasništva, iz čega izrastaju polit. i pravne ustanove i ideologije. Pojam pripada marksističkoj teorijskoj tradiciji i počiva na pretpostavci o međusobnoj sukladnosti materijalne proizvodnje i društv. organizacije. Društveno-ekon. formacije epohe su koje progresivno slijede jedna iz druge: prvobitna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam i socijalizam. Kad se mijenja način proizvodnje, a time i sposobnost intelektualnog i praktičnog ovladavanja prirodnim silama, tj. proizvodnim snagama, mijenjaju se društv. ustanove i vladajuće ideologije. Formacija postoji samo dotle dok pruža dovoljno prostora i mogućnosti za razvoj proizvodnih snaga. Čim vladajući sustav proizvodnih i društv. odnosa postane kočnicom toga napretka, nužno dolazi do prijelaza u višu formaciju.

Citiranje:
društveno-ekonomska formacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16325>.