STRUKE:

državni kapital

državni kapital, financijska i druga imovina u državnom vlasništvu. Razvio se osobito nakon II. svjetskog rata, kao posljedica jačanja državne intervencije u gospodarstvu (na temelju raširene primjene keynesovske ekonomske teorije; J. M. Keynes) i novih međunarodnih odnosa (osnivanje Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske banke 1944., koji počinju davati međunarodne zajmove za poboljšanje međunarodne likvidnosti ili za razvoj zemalja članica; Marshallov plan kao plan gospodarske pomoći i zajam SAD-a zemljama Zapadne Europe). Ulaganje državnog ili javnoga kapitala u proizvodnju ili u obliku međunarodnog kredita nije isključivo motivirano ostvarivanjem profita, kamate ili drugoga prinosa, ili smanjivanjem rizika (ekonomska opravdanost u slučaju privatnih ulaganja), nego se radi i o drugim ciljevima poput održavanja pune zaposlenosti, ublaživanja nepovoljnih cikličkih kretanja, ekonomskog povezivanja s prijateljskim zemljama, strateškim, razvojnim i dr. interesima.

Citiranje:
državni kapital. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16376>.