Dubček, Alexander

ilustracija
DUBČEK, Alexander

Dubček [du'~], Alexander, slovački političar (Uhrovec, 27. XI. 1921Prag, 7. XI. 1992). Stupio je u ilegalnu KP Čehoslovačke 1939. Bio je sudionik protunjemačkog ustanka (1944) u Slovačkoj. Od 1962. bio je član Prezidija CK KP Slovačke, a od 1963. prvi tajnik CK KP Slovačke i član Prezidija CK KP Čehoslovačke. Izabran je 1968. za prvoga tajnika CK KP pa je pokrenuo demokratizaciju političkog života (»socijalizam s ljudskim likom«), čemu se protivio SSSR. Nakon neuspjela sovjetskog pokušaja slamanja čehoslovačkog vodstva u Čierni (29. VII – 2. VIII. 1968), i vojne intervencije Varšavskog ugovora (21. VIII. 1968), Dubček je u travnju 1969. bio prisiljen odstupiti s položaja prvoga tajnika CK i preuzeti neutjecajno mjesto predsjednika Savezne skupštine. U siječnju 1970. bio je imenovan veleposlanikom u Turskoj, ali je ubrzo uklonjen sa svih funkcija i isključen iz KP i premješten u šumarsku upravu u Bratislavi. U »baršunastoj revoluciji«, kojom je uklonjen komunuistički režim, u prosincu 1989. izabran je za predsjednika Narodne skupštine. Umro je od posljedica automobilske nesreće.

Citiranje:
Dubček, Alexander. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16403>.