STRUKE:

Alfier, Dragutin

Alfier, Dragutin, hrvatski ekonomist (Zlarin, 12. IV. 1916Zagreb, 5. XI. 1988). Diplomirao je na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi (1943) i doktorirao s područja turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1975). Od 1954. predavao je ekonomiku turizma i unutrašnje trgovine na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Autor je knjiga, udžbenika, monografija i rasprava s raznih područja turizma, od kojih su najznačajnije Uvod u ekonomiku unutrašnje trgovine (1967) i Turistička politika (1971).

Citiranje:
Alfier, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1646>.