Alfirević, Ivo

Alfirević, Ivo, hrvatski inženjer strojarstva (Split, 28. VI. 1939). Diplomirao i doktorirao (1972) na zagrebačkome Strojarsko-brodograđevnom fakultetu. Godine 1983. postao redoviti profesor i bio dekan (1990–92) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 2010. profesor emeritus. U početku se bavio eksperimentalnom mehanikom, a potom teorijskim problemima mehanike kontinuuma. Napisao je više udžbenika iz mehanike (Viša nauka o čvrstoći, 1975., i dr.). Glavni je urednik časopisa Transactions of FAMENA (od 2001). Dobitnik je Nagrade za znanstvenoistraživački rad »Nikola Tesla« (1993) te Državne nagrade za životno djelo (2008).

Alfirević, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1651>.