Alfirević, Ivo

Alfirević, Ivo, hrvatski inženjer strojarstva (Split, 28. VI. 1939). Diplomirao i doktorirao (1972) na zagrebačkome Strojarsko-brodograđevnom fakultetu. Godine 1983. postao redoviti profesor i bio dekan (1990–92) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 2010. profesor emeritus. U početku se bavio eksperimentalnom mehanikom, a potom teorijskim problemima mehanike kontinuuma. Napisao je više udžbenika iz mehanike (Viša nauka o čvrstoći, 1975., i dr.). Glavni je urednik časopisa Transactions of FAMENA (od 2001). Dobitnik je Nagrade za znanstvenoistraživački rad »Nikola Tesla« (1993) te Državne nagrade za životno djelo (2008).

Citiranje:
Alfirević, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1651>.