Alfirević, Slobodan

Alfirević, Slobodan, hrvatski biolog i oceanograf (Kaštel Gomilica, 27. I. 1924Split, 27. I. 1997). Biologiju studirao na Prirodoslovno-matematičkomu fakultetu u Zagrebu. Od 1966. do 1981. ravnatelj Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, gdje je radio od 1952. Osnivač i ravnatelj Međunarodnoga ribarskoga obrazovnog centra za zemlje u razvoju u Splitu (1981–91). Bavio se problemima pomorske stratigrafske geologije, hidrogeologije, morfologije morskog dna, onečišćenjem i dr. Radio je na projektima istraživanja Sredozemnoga mora te biološkoga bogatstva, ekosustava, flore i faune Jadranskoga mora. Djela: Geologija Jadrana (1965), Epikontinentalni pojas (1976), Rasprostranjenost i ekologija foraminifera otvorenog Jadrana (1979; doktorska disertacija).

Citiranje:
Alfirević, Slobodan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1652>.