STRUKE:

duralumin

duralumin (lat. durus: tvrd + alumin[ij]) (dural), toplinski obradiva aluminijska slitina, može sadržavati 2,5 do 5,5% bakra, 0,5 do 2,0% magnezija, 0,5 do 1,2% mangana i do 0,7% silicija. Vrlo je čvrsta, poput čelika, i lagana (gustoća 2,7 do 2,8 g/cm³), najčvršća među laganim slitinama te vrlo otporna na kiseline i morsku vodu. Upotrebljava se za izradbu strojnih dijelova i gradnju zrakoplova, brodova i željezničkih vagona, a pritom joj za posebne zahtjeve konkuriraju skuplje titanijeve slitine.

duralumin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 3.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16659>.