STRUKE:

Alfred Engleski

Alfred Engleski ili Alfred iz Sareshela (latinizirano Alfredus Anglicus), engleski skolastik (?, oko 1175?, 1245). Nastojao povezati platonski i aristotelovski pojam duše i pronaći korelate i lokalizacije psiholoških funkcija. Jedan od prvih skolastičkih komentatora Aristotela. Glavno djelo: O pokretima srca (De motu cordis).

Citiranje:
Alfred Engleski. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1674>.