TRAŽI DALJE:
STRUKE:

dvospolnost

dvospolnost (biseksualnost, hermafroditizam), stanje u kojem ista jedinka posjeduje i ženske i muške spolne organe. Dvospolnost je normalna pojava u mnogih beskralježnjaka, bilo da ista jedinka posjeduje zasebne muške i zasebne ženske spolne organe (npr. u metilja, trakavica, kišnih glista), bilo da postoji samo jedna spolna žlijezda koja proizvodi muške i ženske rasplodne stanice (npr. u mnogih puževa). U tih je dvospolaca samooplodnja (autogamija) dosta rijetka. Dvospolnost se pojavljuje u nekih parazitskih plošnjaka (npr. trakavica) ili u životinja koje svoje spolne produkte ispuštaju u vodu gdje se odvija oplodnja (npr. neki bodljikaši). Pri dvospolnosti česta je pojava raznodobnoga dozrijevanja spolnih stanica, zbog čega je nemoguća samooplodnja. Češće muške spolne stanice sazriju prije ženskih (proterandrija), a rjeđe ženske prije muških (proterginija). Neke se vrste dvospolaca međusobno uzajamno oplođuju (npr. kišne gliste, razni puževi). U kralježnjaka se dvospolnost nalazi samo u nekih rodova riba (kanjac, komarča), dok su svi ostali razlučenih spolova. – Dvospolnost kao nenormalna pojava može se pojaviti u životinja razlučena spola, i to kao: a) lateralni hermafroditizam, tj. kada jedna polovica tijela ima muške, a druga ženske spolne organe i odgovarajuće razvijene sekundarne spolne oznake (npr. u nekih leptira; u ptica i sisavaca to je rijetka pojava i nije u vezi s promjenama sekundarnih spolnih oznaka); b) pseudohermafroditizam, tj. kada su spolni organi mužjaka nepotpuno razvijeni i slični ženskim spolnim organima (androginija), ili su pak nerazvijeni ženski spolni organi slični muškima (ginandrija). Takvi slučajevi mogu nastati kod blizanaca, kada muški plod svojim hormonima zakoči normalni spolni razvoj svojega ženskog blizanca i obratno.

Dvospolnost u čovjeka: a) stanje nepotpune razlučenosti spola tako da osoba ima primarne i sekundarne spolne osobine i muškarca i žene. Pravi hermafroditizam, s funkcionalno punovrijednim žlijezdama obaju spolova, u čovjeka nije ustanovljen. Većina opisanih hermafrodita imali su morfološki i psihološki više ženski karakter. Kod pseudohermafroditizma postoje spolne žlijezde samo jednoga spola, a drugi spolni organi suprotnoga spola razvijeni su u većoj ili manjoj mjeri. Pseudohermafroditizam dijeli se na muški i ženski; u prvome slučaju postoji samo sjemenik, a u drugome samo jajnik. Ako se pojava na vrijeme utvrdi, stanje se može u znatnoj mjeri normalizirati hormonskim liječenjem i operativnim zahvatima, pa se takva osoba može prevesti u spol prema njezinim spolnim žlijezdama; b) istodobna homoseksualnost i heteroseksualnost. (→ ginandromorfizam; interseksualnost)

Citiranje:
dvospolnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16804>.