TRAŽI DALJE:
STRUKE:

džebelija

džebelija (tur. cebeli, od cebe: bojni oklop), oklopnik i konjanik kojega je spahija morao naoružati i povesti u rat na svoj trošak. Uzimani su među podložnicima i robovima koje je spahija zarobio u borbi ili kupio. Imali su konja, a naoružani su bili sabljom, kopljem, lukom i strijelom, dok su za zaštitu imali kacigu i štit. Nakon spahijine smrti džebelija je mogao naslijediti dio posjeda i tako sam postati spahijom.

Citiranje:
džebelija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16857>.