Đakovačko-osječka nadbiskupija

Đakovačko-osječka nadbiskupija, katoličko crkveno-upravno područje sa sjedištem u Đakovu. Današnja nadbiskupija nastala je spajanjem starih biskupija Bosanske i Srijemske bulom pape Klementa XIV. 1773. i nosila je naziv »Bosansko-srijemska biskupija sa sjedištem u Đakovu«. Prvi biskup tako sjedinjene biskupije postao je Matej Franjo Krtica iz Rijeke. Papa Pio VI. pripojio je 1778. novonastaloj biskupiji Osijek i Petrovaradin, a 1870. iz Pečuške biskupije 21 župu i iz Zagrebačke biskupije 10 župa oko Broda. Područje sjeverne Slavonije i Baranje stavljeno je 1923. pod upravu đakovačkoga biskupa, a 1968. posve je pripojeno biskupiji. U lipnju 2008. papa Benedikt XVI. utemeljio je novu Đakovačko-osječku metropoliju dodijelivši joj sufraganske biskupije Srijemsku i Požešku. – God. 1806. osnovano je bogoslovno sjemenište u Đakovu, a 1882. dovršena nova katedrala koju je sagradio najpoznatiji đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer. Visokoškolska ustanova Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu je Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

Citiranje:
Đakovačko-osječka nadbiskupija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16890>.