STRUKE:

Ebert, Friedrich, ml.

Ebert [e:'bəɹt], Friedrich, ml., njemački političar, sin Friedricha st. (Bremen, 12. IX. 1894Berlin, 4. XII. 1979). Od 1928. do 1933. biran u Reichstag na listi Socijaldemokratske stranke. Za nacističke diktature u koncentracijskim logorima. Nakon II. svjetskog rata živio u Njemačkoj Demokratskoj Republici; jedan je od osnivatelja Jedinstvene socijalističke stranke Njemačke (SED); godine 1946–48. bio je predsjednik brandenburškoga Landtaga, a 1948–67. gradonačelnik Istočnoga Berlina. Član Politbiroa CK SED (od 1950), član (od 1960) i predsjednik (od 1971) Državnoga vijeća Njemačke Demokratske Republike.

Citiranje:
Ebert, Friedrich, ml.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16993>.