Egersdorfer, Aleksandar

Egersdorfer, Aleksandar, hrvatski pravnik i političar (Zagreb, 23. IV. 1850Zagreb, 25. V. 1923). Pravo studirao u Zagrebu i Pragu, doktorirao 1875. Nakon habilitacije (1879) predavao na Pravnom fakultetu u Zagrebu opće austrijsko privatno pravo te od 1886. do kraja života rimsko pravo. Kao član Unionističke stranke bio je zastupnik u Hrvatskom saboru (1887–1906). Objavio je velik broj radova iz različitih područja prava (rimsko, građansko, financijsko). Glavni radovi iz područja rimskog prava: Predavanja o pandektama (3 sv.: Opći dio i stvarna prava, 1915; Obvezno pravo, 1916; Obiteljsko i nasljedno pravo, 1917), Predavanja o povijesti rimskog prava (1919), Predavanja o rimskom građanskom postupniku (1919). Zahvaljujući tim radovima, Egersdorfer sve do danas ima reputaciju jednog od najvećih imena hrvatske pravne romanistike.

Citiranje:
Egersdorfer, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17146>.