TRAŽI DALJE:
STRUKE:

egzodus

egzodus (eksodus, također i egzod, eksod) (lat. exodus, od grč. ἔξοδος: izlazak), u prvotnom značenju izlazak (iz kakve zemlje), također i vojni pohod/odlazak (polazak), npr. kod Herodota i poslije kod Ksenofonta, odnosno u drugim primjerima svečani pohod ili povorka (u prenesenom smislu katkad i okončanje, smrt). Suvremeno značenje najčešće polazi od biblijskoga predloška, jer je u Septuaginti, grčkom prijevodu hebrejskoga Starog zavjeta (III. ili II. st. pr. Kr.), ἔξοδος poslužio kao naslov za drugu knjigu iz Mojsijeva Petoknjižja, koja je poslije u lat. Vulgati nazvana Exodus, pa zatim u hrvatskom prijevodu Izlazak. Inače, u hebrejskoj tradiciji ta se starozavjetna knjiga naziva samo prema početnim riječima ve’elleh šemoth (Ovo [su] imena…). U aleksandrijskom kodeksu Septuaginte, njezin je naslov točnije sročen prema glavnom sadržaju teksta kao Izlazak iz Egipta (ἔξοδος ἐϰ Αἴγυπτου). Prema tom značenju i sadržaju, riječ egzodus rabi se danas općenito i za raznolike goleme narodne pokrete, izlaske ili zbjegove iz pojedinih zemalja ili područja koji slikovito podsjećaju na starozavjetni izlazak Izraelaca iz Egipta pod Mojsijevim vodstvom. Značenje je donekle slično hrvatskom izrazu »zbjeg«, iako egzodus više podrazumijeva trajan odlazak naroda, dok narodni zbjegovi mogu biti i privremeni (usmjereni prema privremenim utočištima), pred trenutačnim životnim opasnostima.

Citiranje:
egzodus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17197>.