STRUKE:

Eisenstadt, Shmuel Noah

Eisenstadt [ại'zənštat], Shmuel Noah, izraelski sociolog (Varšava, 10. IX. 1923Jeruzalem, 2. IX. 2010). Od 1949. do 1990. predavao sociologiju na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu; 1990. profesor emeritus. Bavio se sociologijom mladih, procesima modernizacije te poredbenom sociologijom. Glavna djela: Od naraštaja do naraštaja (From Generation to Generation, 1956), Politički sustavi carstava (The Political Systems of Empires, 1963), Tradicija, promjena i modernost (Tradition, Change and Modernity, 1976), Židovska civilizacija (Jewish Civilization, 1992), Mnogostruke modernosti (Multiple Modernities, 2000), Velike revolucije i civilizacije modernosti (The Great Revolutions and the Civilisations of Modernity, 2006).

Citiranje:
Eisenstadt, Shmuel Noah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17272>.