TRAŽI DALJE:
STRUKE:

eksperiment

eksperiment ili pokus (lat. experimentum), postupak kontroliranoga opažanja i mjerenja pojava, koji se provodi kako bi se provjerile znanstvene hipoteze. Često se izvodi s pomoću posebnih složenih uređaja, npr. akceleratora čestica, i jedan je od glavnih načina kojima se dobivaju kvantitativni podatci o pojavama u prirodi. Primjerice, Cavendishovim pokusom izmjerena je gravitacijska konstanta što je omogućilo računanje Zemljine mase, Fizeauov pokus je prvo neastronomsko mjerenje brzine svjetlosti, Youngovim pokusom se s pomoću pruga interferencije otkrila valna priroda svjetlosti, Franck-Hertzovim pokusom potvrđena su kvantna svojstva atoma, Stern-Gerlachov eksperiment potvrdio je da je elektronima u atomskom omotaču svojstven spin koji može poprimiti samo dvije kvantizirane vrijednosti, Michelson-Morleyev pokus pokazao je da je brzina svjetlosti konstantna bez obzira na gibanje izvora, paradoks blizanaca je misaoni eksperiment kojim se propituje relativistička dilatacija vremena, a Schrödingerova mačka je misaoni eksperiment koji propituje temelje kvantne mehanike.

Eksperimentalna metoda, tj. primjena eksperimenta kao sredstva za otkrivanje pravilnosti u pojavama, počela se opsežno primjenjivati tek u početku novoga vijeka, i to najprije u mehanici npr. Roger Bacon, Galileo Galilei. Iz područja istraživanja fizikalnih procesa ona je postupno prenesena i na kemijske (Antoine Laurent de Lavoisier), biološke (Louis Pasteur) i druge pojave, a od druge polovice XIX. stoljeća (Wilhelm Wundt) uspješno se primjenjuje i u psihologiji.

Citiranje:
eksperiment. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17422>.