STRUKE:

ekspertni sustavi

ekspertni sustavi (lat. expertus: iskusan, prokušan), računalni programi iz područja umjetne inteligencije, namijenjeni rješavanju složenih problema uskog područja za koje su specijalizirani (npr. dijagnoza bolesti u medicini ili kvarova na svemirskim letjelicama). Njihov je razvoj potaknut nastojanjem da se znanje eksperata, koje je često neusustavljeno, temeljeno na iskustvu i intuiciji, pohrani i stavi u službu širega kruga korisnika. Ekspertni sustavi razlikuju se od konvencionalnih računalnih programa po usmjerenosti prema logičkim (nenumeričkim) operacijama te mogućnostima obradbe nepotpunih, nepreciznih ili neizrazitih informacija (npr. »dosta udaljen«, »prilično blijed«, »osrednje dobar«). To se omogućuje primjenom posebnih programskih jezika (npr. LISP, PROLOG) te strukturom sustava koju čini baza znanja, stroj za zaključivanje i korisničko sučelje. Baza znanja sadržava skup međusobno povezanih pravila (najčešće u obliku: »ako« je ispunjen uvjet X, »onda« slijedi Y) koja primjenjuje stručnjak kada rješava problem. Stroj za zaključivanje vrjednuje pravila i traži rješenje, a korisničko sučelje omogućuje korisniku komunikaciju sa sustavom.

Klasični ekspertni sustavi slijede postupak logičke dedukcije koji se odvija u koracima (ciklusima) obuhvaćajući početno, ciljano te cio niz trenutačnih stanja. Zaključak ili odluka donosi se uspoređivanjem trenutačnih stanja s općim, uzročno-posljedičnim odnosima pohranjenima u bazi znanja. Postupak zaključivanja može slijediti obrazac ulančavanja unaprijed ili unatrag. Polazeći od početnoga stanja, ulančavanjem unaprijed u koracima se kroz dijalog s korisnikom sužava skup mogućih rješenja, sve do ciljanog stanja. Dvojbene situacije rješavaju se uz primjenu pravila iz baze znanja s višim oznakama izvjesnosti.

Ekspertni sustavi primjenjuju se u nekim područjima industrije, ekonomije, medicine i sl. Iako se očekuje njihov daljnji razvoj, posjeduju i određena ograničenja. Snažno su ovisni o ugrađenoj bazi znanja, čime im je ograničena sposobnost prilagodbe tijekom uporabe. Te nedostatke pokazuju u manjoj mjeri slični sustavi, tzv. neuronske mreže.

Citiranje:
ekspertni sustavi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17426>.