STRUKE:

ekvatorske tišine

ekvatorske tišine, pojas tišina ili posve slabih vjetrova u najdonjim slojevima atmosfere u blizini termičkog ekvatora, odn. unutar intertropske zone konvergencije, gdje se sutječu pasatni vjetrovi sa sjeverne i južne polutke pa se zrak diže. Nad oceanima ta se zona u tijeku godine pomakne samo za 5° do 10° od ekvatora, dok nad kopnom pojas intertropske konvergencije, zbog većih godišnjih amplituda temperature i tlaka, migrira iznad Afrike i do 20°, a iznad Azije i do 30° sjevernije.

Citiranje:
ekvatorske tišine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17503>.