TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ekvidistanta

ekvidistanta (kasnolat. aequidistans: jednako udaljen), krivulja ravnine Lobačevskoga (→ neeuklidske geometrije), kojoj sve točke imaju jednaku udaljenost (tzv. visinu ekvidistante) od danog pravca (tzv. osnovice ekvidistante). Sastoji se od dviju grana simetrično položenih prema osnovici. Ekvidistanta siječe okomito sve svoje osi, tj. pravce okomite na njezinu osnovicu, pa je zato svaka njezina grana jedan hipercikl.

Ekvidistantna ploha prostorni je analogon ekvidistante. Ona je skup točaka jednako udaljenih od dane ravnine u prostoru Lobačevskoga. Može se shvatiti i kao ploha nastala rotacijom ekvidistante oko jedne njezine osi.

Citiranje:
ekvidistanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17506>.