STRUKE:

elektronska ljuska

elektronska ljuska, skup svih elektrona u jednom atomu koji imaju isti glavni kvantni broj. (→ atom; elektronska konfiguracija; kvantna mehanika)

Citiranje:
elektronska ljuska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17653>.