TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Eliade, Mircea

Eliade [elia'de], Mircea, rumunjski povjesničar religije i pisac (Bukurešt, 9. III. 1907Chicago, 22. IV. 1986). Studirao filozofiju u Bukureštu, sanskrt i indijsku filozofiju u Calcutti; bio profesor religije od 1933. u Bukureštu, od 1945. u Parizu (École Pratique des Hautes Études) i od 1956. u Chicagu. Jedan od najboljih poznavalaca šamanizma i joge te odnosa između magije i alkemije. God. 1961. osnovao časopis History of Religions. Eliade drži religijsko iskustvo u tradicionalnom i sadašnjem društvu stvarnim fenomenom, koji on naziva hierofanija (manifestacija svetoga u svijetu). Proučava oblike te pojavnosti kroz vrijeme i prostor, baveći se osobito religijom primitivnih društava Australije, Polinezije i Afrike te kulturama drevne Indije, Egipta, Grčke i Rima. Glavne radove posvetio je istraživanju i tumačenju tradicionalnih religijskih kultura i analizi različitih oblika mističnog iskustva: Rasprava o povijesti religija (Traité d’histoire des religions, 1949), Mit vječnoga povratka (Le Mythe de l’éternel retour, 1949), Povijest religijskih ideja (A History of Religious Ideas, I–III., 1978–85) i dr. Bio je glavni urednik velike Enciklopedije religije (Encyclopedia of Religion, 16 sv., 1987). – Njegov esejistički i književni rad u Rumunjskoj u međuratnom razdoblju vezan je uz pojam »proživljenoga« (trăirism). To su romani gideovskog utjecaja, dnevnici o duhovno-erotskim iskustvima (Maitreyi, 1933) ili s društvenim implikacijama (Povratak iz raja – Întoarcera din rai, 1934; Huligani – Huliganii, 1935). Važna je i njegova fantastična proza Gospođica Kristina (Domnişoara Cristina, 1936), a od eseja s filozofskom tematikom najbolji su Solilokviji (Soliloquii, 1932). Iako je izbivao iz Rumunjske, sve to vrijeme objavljivao je i djela na rumunjskom jeziku (Na ulici Mîntuleasa – Pe strada Mîntuleasa, 1968; Devetnaest ruža – Nouăsprezece trandafiri, 1980) i dr.

Citiranje:
Eliade, Mircea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17702>.