STRUKE:

Enodije, Magno Feliks

Enodije, Magno Feliks (latinski Magnus Felix Ennodius, [ma'~ fe:'li:ks en:o'di·us]), crkveni pisac i biskup (Arelate ?, današnji Arles, oko 473Pavia, 17. VII. 521). Biskup u Paviji i papinski poslanik u Carigradu. Autor tristotinjak pisama, panegirika Teodoriku, mnogih govora i pjesama, dvaju životopisa i autobiografije oblikovane po uzoru na Augustinovu.

Citiranje:
Enodije, Magno Feliks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18000>.