STRUKE:

epikontinentalni pojas

epikontinentalni pojas (epi- + kontinent), objekt međunar. prava koji obuhvaća morsko dno i podzemlje izvan teritorijalnoga mora obalne države. Epikontinentalni pojas prostire se u širini do 200 morskih milja od polaznih crta, iznimno (ovisno o širini kontinentalne orubine) i šire, ali maksimalno 350 morskih milja, odnosno 100 morskih milja od izobate od 2500 m. U tom prostoru obalna država ima suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja njegovih prirodnih resursa, ne dirajući time u pravni status mora (vodenog stupa) i morske površine iznad epikontinentalnog pojasa. Ostale države imaju pravo na epikontinentalni pojas polagati podmorske kabele i cjevovode, što im obalna država ne može zabraniti, ali može odrediti pravce njihova polaganja. Sinonimi su za pojam epikontinentalni pojas kontinentalni šelf (engl. shelf: prud) i kontinentalni prag.

Citiranje:
epikontinentalni pojas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18116>.