epitalamij

epitalamij (lat. epithalamium < grč. ἐπıϑαλάμıον), svadbena pjesma u Grka u daktilsko-trohejskom ritmu. Izvodili su je mladići i djevojke pred bračnom odajom, kada su otpjevane pjesme na gozbi (gamelij) i one na putu do doma mladenaca (himenej). Poznatiji su autori epitalamija Sapfa (sačuvani samo fragmentarno), Alkej, Teokrit i Katul te potom T. Tasso, G. Marino, P. de Ronsard, R. Belleau, J. Donne i E. Spenser. Postoji i cijela zbirka epitalamija iz rimskoga carskoga doba.

Citiranje:
epitalamij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18152>.