Alkmeon Krotonjanin

Alkmeon Krotonjanin (Ἀλϰμαίων, Alkmaíōn), grčki filozof i liječnik (Kroton, oko 500. pr. Kr). Prvi pitagorovac koji je objavio filozofsko djelo O prirodi (Περì φύσεως). Smatrao da u ljudskim stvarima vlada dvojstvo ili suprotnost (bijelo–crno, dobro–zlo itd.). U psihologiji, prvi proveo razliku između osjetilne zamjedbe i mišljenja (συνıέναı). Čovjek se bitno razlikuje od drugih živih bića, jer jedino on razumije, dok druga bića samo zamjećuju, ali bez razumijevanja. Bavio se empirijskim istraživanjima; zbog njegove teorije o primanju osjetilnih dojmova smatra se osnivačem fiziologije. Zanimljiva su i neka njegova medicinska gledišta, osobito definicija zdravlja kao ravnoteže materijalnih elemenata u tijelu. Secirao životinje i prvi smatrao mozak sjedištem osjeta i inteligencije.

Alkmeon Krotonjanin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1820>.