TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ergomehanika

ergomehanika ili ergonomijska mehanika (ergo- + /-nomijski/ + mehanika), primijenjena mehanika na općim ergonomskim sustavima; kao zakonitost o radu ona je sustav s tipičnim kibernetičkim (→ kibernetika) značajkama kojima se tijelo tretira kao skup mehan. elemenata i istražuje međudjelovanje sa strojevima kako bi se pri tome poboljšali uvjeti rada, povećala proizvodnost strojeva, prilagođivanje čovjeku, i s time sigurnost i pouzdanost sustava.

Prema tom zadatku ergomehanika se može podijeliti na svoj biološki i nebiološki dio. Mehanika nebiološkoga dijela tipična je strojarska mehanika ili teorija mehanizama, dok se biol. dio pretežno osniva na biomehanici, koja ima svoje posebne značajke kada se odnosi na ergonomiju, koja se nikada ne odvaja od međudjelovanja sa strojevima i okolinom. Kao prva aproksimacija, čovjekovo tijelo dijeli se na udove (ruke i noge), trup i glavu s vratom. Pritom se smatra da su za prvu skupinu pokreta ekstremiteti stalno u ekstenziji, pa se tada svaki od elemenata tijela može smatrati ili štapom ili nekim oblikom cilindra ili elipsoida.

Jedan je od početnih zadataka utvrđivanje položaja statističke raspodjele promatranoga subjekta u skupine antropomjera koje već postoje i obično su razdijeljene na spolove i na pet statističkih skupina. Kada je utvrđen antropostatistički položaj u raspodjeli vrijednosti, prelazi se na određivanje masa dijelova tijela. Najpodobnija je metoda za određivanje masa putem regresijske jednadžbe: mB+ B1 M + B2 h (M je masa ukupnoga tijela ispitanika, m je masa dijela tijela, h je visina ispitanika, B0, B1, i B2 su koeficijenti regresijske jednadžbe). Po toj su metodi mjerenjima putem radioaktivnih izotopa za sto muških odraslih osoba određeni koeficijenti. Na taj se način vrlo dobro može odrediti masa dijelova čovjekova tijela. Navedeni se podatci u ergonomiji mogu upotrijebiti u biomehaničkoj analizi različitih radnih položaja ispitanika. Ispitanik se snima u različitim radnim pozama i iz snimaka se izradi crtež u koji se ucrta središte mase dijelova tijela. Poznavajući mase mogu se odrediti i sile težina kao i položaj i veličina tehnološke sile.

Citiranje:
ergomehanika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18248>.