TRAŽI DALJE:
STRUKE:

eritropoetin

eritropoetin (prema eritropoeza), hormon koji regulira stvaranje eritrocita (→ eritropoeza). Veći dio eritropoetina (oko 90%) nastaje u bubrezima, a manji dio u jetri. Poticaj za stvaranje i lučenje eritropoetina smanjenje je količine kisika koja se doprema u tkiva. Uzrok tomu mogu biti smanjena količina kisika u atmosferi (npr. na velikim visinama) ili različite bolesti (poglavito srčane i plućne) koje otežavaju prijenos kisika krvlju. Potičući diferencijaciju eritrocitnih predstadija u koštanoj srži, eritropoetin ubrzava oslobađanje eritrocita u krv pa tako povećava količinu kisika koja se krvlju doprema u tkiva.

Citiranje:
eritropoetin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18282>.