STRUKE:

errando discimus

errando discimus [er:a:'ndo: di'~] (lat.), griješeći (na grješkama) učimo.

Citiranje:
errando discimus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18323>.