TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Espinas, Victor

Espinas [εspina'], Victor, francuski sociolog (Saint-Florentin, 23. V. 1844Saint-Florentin, 24. II. 1922). Sveučilišni profesor u Bordeauxu i Parizu (Sorbonne); biologističkog usmjerenja, blizak naučavanjima H. Spencera. Smatra da se društveni život u životinjskih vrsta u mnogome podudara s ljudskim i to zbog pojave grupiranja. Razlike nastaju evolucijom ljudskoga društva od primitivnoga prema višim stupnjevima. Sociologija dopunjuje spoznaje biologije o jedinstvenoj evoluciji od jednostavnih prema složenim organizmima, pa se može smatrati dijelom zoosociologije. Ljudsko se društvo ponaša kao organizam na dvostruki način: grupiranjem, što dovodi do suradnje različitih dijelova organizma, i kroz »živu svijest ili organizam ideja«. Espinasova teorija uklapala se u tada popularna darvinistička shvaćanja u akademskim krugovima. Glavno djelo: Životinjska društva (Les Sociétés animales, 1876).

Citiranje:
Espinas, Victor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18395>.