TRAŽI DALJE:
STRUKE:

eteri

eteri (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), organski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ugljikovim atomima, opće formule R–O–R. Dva radikala (R) u molekuli etera mogu biti istovrsna (jednostavni eteri) ili različita (mješoviti eteri). Eteri se pripravljaju dehidratacijom alkohola ili zagrijavanjem alkil-halogenida s alkoholatima. Eteri su uglavnom tekućine karakteristična mirisa, netopljive u vodi, topljive u alkoholu. Najviše se upotrebljavaju kao otapala (npr. dietil-eter, izopropil-eter, butil-eter), ali i kao sredstva za ekstrakciju i dezinfekciju, kao omekšivači i sl.

Dietil-eter ili obični eter, C2H5OC2H5, najvažniji od svih etera; dobiva se dehidratacijom etanola s pomoću sumporne kiseline. Bezbojna je i lako hlapljiva tekućina karakteristična opojna mirisa, vrije pri 34,5 °C, gustoća 0,714 g/cm³ (20 °C). Lako se zapali, a pare etera teže su od zraka i s njim tvore eksplozivnu smjesu. Dobro otapa masti, smole, voskove, alkaloide i druge organske spojeve pa se upotrebljava u kemijskoj i farmaceutskoj industriji kao otapalo, ali se zbog opasnosti od požara i eksplozija sve više zamjenjuje drugim otapalima. Nekadašnja poznata primjena dietil-etera u medicini kao anestetika danas je zbog neugodnih popratnih pojava vrlo ograničena.

Citiranje:
eteri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18481>.