TRAŽI DALJE:
STRUKE:

etilen-oksid

etilen-oksid (oksiran, epoksietan), tročlani ciklički eter (CH2)2O, bezbojan otrovan i zapaljiv plin, sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu. U tekućem je stanju na temperaturi nižoj od 11 °C. Pripravlja se katalitičkom oksidacijom etilena. Međuproizvod je u mnogim organskim sintezama. Upotrebljava se kao fumigant za namirnice i tekstil, za sterilizaciju kirurških instrumenata te kao sirovina za pripravu akrilonitrila, etanilamina, etilen-glikola i neionskih površinski aktivnih tvari. (→ epoksidacija)

Citiranje:
etilen-oksid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18506>.