STRUKE:

etnokoreologija

etnokoreologija (etno- + grč. χορός: kolo + -logija), specijalizirana koreološka znanstvena disciplina koja istražuje folklorni (narodni) ples, plesne i ritmičke igre te plesne običaje. Bavi se skupljanjem, dokumentiranjem, analiziranjem, sistematiziranjem i tumačenjem folklornih plesova. Isprva se obrađivala u okviru opće povijesti plesa i glazbe; kao samostalna disciplina počela se razvijati 1940-ih, a konačno su je uobličili istraživači R. Wolfram u Austriji, F. Hoerburger u Njemačkoj, J. Guilcher u Francuskoj, V. Proca u Rumunjskoj, G. Martin u Madžarskoj i dr. U Hrvatskoj je nastala pod utjecajem europske romantične ideologije potkraj XIX. st. najprije u okrilju etnomuzikologije (F. K. Kuhač); od sredine XX. st. to je samostalna disciplina u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (istraživači I. Ivančan, Stjepan Sremac, Tvrtko Zebec i dr.).

etnokoreologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18530>.